Ben jij engaged?

De beste test vinden wij het verjaardagsfeestje.
Na een paar drankjes komen de verhalen over het werk los…

Je kent het wel: “Er moet toch brood op de plank komen, je mag al blij zijn dat je een baan hebt; uitdaging, uitdaging… ik maak gewoon mijn uren vol; als het even kan – en ik ben al op zoek – ga ik ergens anders werken….”

Of: “Ik zit echt op mijn plek; ik heb het super naar mijn zin; ik heb leuke collega’s, ja bij ons wordt er hard gewerkt maar we lachen ook wat af; Ik krijg de kans om te laten zien wat ik kan en om me te ontwikkelen; we staan met zijn allen voor ons product en onze klanten….”

Toegegeven, een beetje gechargeerd, maar het zijn allemaal uitingen van hoe het staat met employee engagement. De band die werknemers met hun werkgever hebben (en omgekeerd).

Employee engagement staat voor een goede band: een werkelijk positieve binding tussen medewerker en bedrijf. Daarbij zijn een aantal zaken altijd van belang:

  • Je voelt je echt verbonden met waar je bedrijf of organisatie voor staat
  • Je werkt in een sfeer waarin vertrouwen en waardering je gewoonweg stimuleren
  • Je bent geen nummer, sterker nog je wordt gezien en je hebt ruimte jezelf te ontwikkelen en je talent in te zetten

Gaat dat vanzelf?

Engagement is er niet vanzelf. Maar de opbrengst is glashelder: medewerkers die zich écht betrokken voelen en betrokken worden, presteren niet alleen beter, maar zijn ook ware ambassadeurs van het bedrijf en de organisatie.

Om dat te bereiken zijn er lessons to be learned voor organisatie en medewerkers.

Zo zien we dat organisaties graag engagement willen (tenminste de opbrengst daarvan) maar zich feitelijk bedienen van gedateerde bedrijfsvoeringsmodellen. Waar controle, inperking van verantwoordelijkheden en bevoegdheden en sturen op “je moet wel je targets halen” onbedoelde cultuurwaarden zijn. Daarmee wordt voorbij gegaan aan de basic needs van commitment en engagement namelijk: gedeelde ambitie, vertrouwen en waardering; persoonlijke betekenis en ontwikkeling.

Het is belangrijk dat in alle aspecten van werken, samenwerken en presteren deze waarden terugkomen. Dat uit zich bijvoorbeeld in de stijl van leiding geven, de wijze van teamsturing, taken- en verantwoordelijkheidspakketten, individueel werkoverleg, de pop’s etc.

Ook jij als medewerker wil de opbrengst van engagement graag voelen. Je wil geen nummer zijn, maar gezien en gewaardeerd worden. De ruimte krijgen dát te doen dat je het beste kunt en wat je graag wil (bereiken). Ook daar zijn lessons to be learned. Je verantwoordelijkheid nemen voor leren en presteren bijvoorbeeld. Of waardering en vertrouwen betekenis te geven in je manier van communiceren, je samenwerking met anderen, de manier hoe je leiding ontvangt en… leiding aan je eigen functioneren geeft.

Mag je dan nooit eens een beetje rustig aan doen en go with the flow? Natuurlijk wel! Maar ook kritisch zijn op jezelf, durven reflecteren, en je organisatie laten meedelen in je talenten.

Facts & Figures

Kijken we naar de cijfers, dan zien we meteen hoe het met employee engagement in Nederland is gesteld én hoe belangrijk het is. Wereldwijd is slechts 13% van de werknemers engaged. Voor Nederland ligt dit percentage nog lager, 9%. De overige werknemers zijn van niet engaged tot actief disengaged. Die laatste groep is altijd nog zo’n 11%, het is de groep die in feite al is afgeschakeld, geen enkele interesse meer heeft in het werk en het bedrijf. Dit blijkt uit Gallup’s “State of the Global workplace report”. Gallup is een wereldspeler op het gebied van onderzoek naar employee engagement. Zij hebben aangetoond dat de totale economische schade door gebrek aan employee engagement (ook wel mentaal verzuim genoemd) stress en wantrouwen binnen organisaties wereldwijd zo’n 15 miljard euro per jaar bedraagt.

Bedrijven die het goed doen besteden veel aandacht aan employee engagement in alle lagen en niveaus van de organisatie. Voorbeelden daarvan zijn Apple en Google.

Het effect van (dis)engaged werknemers in bedrijven is groot en zeker is dat dit effect in een klein bedrijf groter is dan in een groot bedrijf. Geen overbodige luxe dus om er aandacht aan te besteden. Het kan zelfs het verschil betekenen tussen faillissement of succesvol in de markt staan.