Happy in je werk

Check je ambitie

Alles start met ambitie. Belangrijk dus om jouw ambitie voor jezelf goed helder te hebben.
Meestal heb je wel een idee wat je wil en misschien heb je voor jezelf ook duidelijk welke doelen daarbij horen. Hoe concreter je idee en je doelen, hoe gemakkelijker je er aan kunt werken.
In de Outstenders begeleiding is het goed belichten van je ambitie vertrekpunt voor groei en ontwikkeling met als doel tevreden zijn in je werk en je leven. We geven je alvast wat brainfood.

Check je balans

Werk is één gebied van je leven. Andere gebieden zijn onder meer:

Vitaliteit         :  je fysieke gesteldheid, fitheid en je energie

Sociaal            :  je omgang en contact met mensen in je omgeving: gezin, familie, vrienden, gemeenschap

Materieel        :  je inkomen, bezittingen en materiële zaken

Emotioneel    :  goed in je vel zitten en goede interactie met anderen kunnen aangaan

Spiritueel        :  zingeving aan je leven en bestaan.

Tip: zet deze gebieden eens in volgorde van belangrijkheid voor jou op een rij en geef aan hoe tevreden je bent over elk gebied. Hoe staat het met jouw balans?

Is die goed? Zo ja; houden zo! Als dit niet het geval is kan dat -tijdelijk- okay zijn. En tegelijkertijd zie je meteen waar aandacht en actie nodig is.

Check je positie

Hoe verhoudt je ambitie zich tot je werkbeleving?

Grofweg heb je 4 posities: Stressy – Lazy – Boring – Happy.

Stressy            : je werk of je omgeving stelt te hoge eisen aan je. Dan wel, je legt jezelf te hoge eisen op…

Lazy                 :  je hebt én weinig uitzicht én weinig support (van jezelf of anderen)

Boring             :  je wordt domweg te weinig uitgedaagd, dan wel: je legt zelf de lat te laag

Happy             :  mogelijkheden, ambitie en appèl vanuit het werk zijn goed in balans.

Zeg eens eerlijk: in welke positie ‘zit’ jij momenteel?

Is er een call for action?

Bijvoorbeeld aan de slag om de druk en belasting vanuit je werk te reduceren? Of jouw belastbaarheid te versterken?

Moet je bijtanken in vaardigheden of kennis, zodat je inzetbaarheid versterkt wordt?

Of mag je ambitie wat verder doorklinken?

En … ben je goed in balans? Houden zo en enjoy!