Als succesvolle ORGANISATIE werken met TEAMS
in een productieve werkcultuur? 

Ontdek hoe Outstenders dit mogelijk maakt.

Wij geven MEERWAARDE en MOTIVATIE om SAMEN TE PRESTEREN.

  • Cultuurwaarden waarmaken
  • Autonomie & Zelfsturing
  • Open teamcommunicatie

Ervaar onze 3 stappen aanpak:

STAP 1

Outstenders start met het goed leren kennen van je organisatie

STAP 2

Outstenders ontwerpt een aanbod op maat

STAP 3

Outstenders biedt haar expertise… in de kern beter voor organisatie, team en medewerker

Team Coaching OP MAAT
met een aanpak die zich heeft bewezen:

We hebben duizenden medewerkers in teams succesvol getraind. In industrie, zakelijke dienstverlening, kenniscentra en zorgorganisaties.

  • Effectiviteitprogramma’s voor management teams
  • Samenwerkingsprogramma’s voor ‘de werkvloer’
  • Cultuurveranderingprogramma’s voor gehele organisaties
  • Advies in zelfsturing en autonomie van teams

3 PACKAGES

De ervaring heeft ons geleerd dat binnen teams een aantal topics de meeste aandacht verdienen.

Voor deze topics hebben wij onze team packages ontwikkeld:

Samen werken

SAMEN WERKEN

SAMEN WERKEN

SAMEN WERKEN

VERSCHILLEN BENUTTEN

Zicht op gedrag
Interactie & Focus
Teamkracht

Cultuur in actie

CULTUUR IN ACTIE

CULTUUR IN ACTIE

CULTUUR IN ACTIE

CULTUURWAARDEN VERANKEREN

Teamwaarden
Teamgedrag
Teamresultaten

Zelfsturing

ZELFSTURING

ZELFSTURING

ZELFSTURING

COLLEGIALE STURING

Open communicatie
Afspreken & Aanspreken
Empowerment